Poliklinik Dokter Jadwal
Penyakit Dalam dr. Andi Kurniawan, Sp.PDFINASIM Senin & Selasa
08.00 – 12.00
dr. Didi Raditya, Sp.PD Rabu & Kamis
09.00 – 14.00
Jumat
09.00 – 11.00
Kandungan Dr.dr. H.Ridwan A Putra,SpOG (K-FM) CH Senin, Rabu, Jumat
08.00-14.00
dr. Tomy Alamsyah, Sp. OG Senin, Rabu
08.00-14.00
Anak dr. R.R Irma R, Sp.A Senin – Jumat
08.00-14.00
THT dr. Syah Mirza Sobirin, Sp. THT KL Senin, rabu, Kamis
10.00-13.00
Kulit & Kelamin dr. Epi Panjaitan, Sp.KK Senin – Rabu
08.00-12.00
Jiwa dr. Zulfitri, Sp.KJ Senin, Selasa, Kamis
08.00-14.00
Gigi & Mulut drg. R.A Pritasya H Senin, Rabu, kamis
08.00-14.00
drg. Dian Wittya Senin, Rabu, Jumat
08.00-14.00
Bedah Umum dr. Agi Budinuransyah, Sp.B Senin, Rabu
08.00-14.00
dr. Saiful Islam, Sp.B Senin, Kamis
08.00-14.00
Saraf dr. kun Marisya, Sp.S Senin, Selasa, Kamis
08.00-12.00
Seruni dr. Assyifa Anindya Selasa
08.00-12.00
Poli Dots dr. Ira Dewi Rachmadiani Rabu & Jumat
08.00-12.00